home > Alle informatie voor leraren

Alle informatie voor leraren

Wat BITT voor uw klas kan betekenen

Workshops volgen bij BITT Belevingscentrum is een ervaring! BITT biedt inspirerende workshops met fantastische snufjes voor jongeren. Door middel van onderzoekend en ontdekkend leren gaan jongeren aan de slag met allerhande nieuwe en bestaande materialen. Ze krijgen tijd en ruimte voor verwondering. Een stuk vrij spel met daar doorheen als rode draad de verschillende onderwerpen die aan bod komen tijdens de workshop. Wetenschap en Technologie komen op een laagdrempelige manier aan bod waardoor niet alleen de jongeren maar ook de leerkrachten geïnspireerd worden om aan de slag te gaan met deze fascinerende onderwerpen!

BITT biedt lesstof op de verschillende domeinen binnen het basisonderwijs. Daarnaast zoeken wij de aansluiting bij de lesstof van het voortgezet onderwijs. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de vrijheid en creativiteit, die leiden tot het enthousiasme voor Wetenschap en Technologie die BITT zo graag wil bereiken. 

Tarieven

  • BITT is een non-profit organisatie.
  • Het tarief voor een volledig verzorgde workshop door BITT bedraagt €150,00 per groep/klas. Een workshop bestaat uit 3 lessen. De eerste les wordt digitaal toegestuurd en door u als leerkracht op school gegeven. De tweede les (de Workshop) vindt plaats bij BITT en de afsluitende les geeft u weer op school.
  • BITT is voor haar workshops altijd op zoek naar sponsoren. Het bedrag van € 150,00 per workshop is gebaseerd op de kosten voor de realisatie, de kosten van de begeleiding door de projectmanager, de kosten voor de locatie en materiaalgebruik en overige kosten. Het bedrag van € 150,00 is veelal niet kostendekkend. Wilt u een langdurige relatie aangaan met BITT en ons (financieel) ondersteunen neem dan contact met ons op. 
  • Onze prijzen zijn afgestemd op de tarieven van andere techniekcentra in Nederland. 

“Mijn leerlingen kunnen hun creativiteit helemaal kwijt in de workshops”

Mevrouw Ina Andersen

Onderzoekend en ontwerpend leren

Bij Onderzoekend en Ontwerpend Leren voeren leerlingen onderzoek uit op basis van onderzoeks-vragen, of ontwerpen ze oplossingen voor geconstateerde problemen of behoeftes. Het is vorm van onderwijs die een beroep doet op de vaardigheden van het leren in de 21e eeuw.

Onderzoekend en Ontwerpend Leren heeft als doel om kinderen competenties te laten ontwikkelen die samenhangen met de wetenschappelijk manier van werken of te werken als ontwerper. Het onderzoeks- en ontwerpproces biedt voor zowel de leerlingen als de leerkracht handvatten om aan alle fasen van onderzoek en ontwerp aandacht te besteden en zich daarbij te richten op het ontwikkelen van de bijbehorende vaardigheden.

design: Inzpire Design & Communicatie
webdevelopment: Haagen Internet.nl