home > Belevingscentrum BITT

Belevingscentrum BITT

Ontdek BITT alleen op reservering open

Het idee. Techniek is overal en ontdekken is leuk en leerzaam! BITT richt zich op zowel scholen als particulieren. Scholen, BSO`s en andere groepen kunnen een workshop plannen of vrij ontdekken in de ruimte. Ouders en kinderen kunnen iedere woensdagmiddag aan de slag met verschillende `technische` onderdelen in de ruimte. BITT is opgezet in 2015 en is naast een belevingscentrum ook een expertisecentrum. De plek waar je naar toe gaat om techniek te beleven als kind en als ouder maar zeker ook als klas en als school en om naast de beleving ook direct mee te nemen hoe je wetenschap en techniek `eenvoudig inpast in de lessen. Zowel klassieke techniek als nieuwe technologieën. Geavanceerde en laagdrempelige lessen voor kinderen vanaf 4 tot en met 14 jaar. BITT werkt met steeds meer scholen samen om techniek uit te bouwen. Ook ontvangt BITT steeds meer jongeren die met veel plezier vrij aan de slag gaan en/of hun verjaardagsfeest bij BITT vieren.

Draagvlak en commitment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het idee was een goede start, maar er was natuurlijk meer onderzoek nodig. Met minstens 60 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, onderwijs, overheid en maatschappelijke organisaties zijn gesprekken gevoerd. 

Het basisonderwijs heeft nadukkelijk aangeven dat onderzoekend leren en verwondering belangrijke uitgangspunten moeten zijn. Het voortgezet onderwijs zoekt vooral naar aansluiting en verdieping.

Het bedrijfsleven ziet een mooie kans om het bestaande maar onvolledige beeld bij te stellen. Veel bedrijven zeggen middelen, materialen en menskracht toe. Waterschap Vallei en Veluwe ziet raakvlakken tussen educatie en arbeidsmarktcommunicatie. 

Het uitgebreide onderzoek heeft zoveel draagvlak en commitment opgeleverd dat BITT Belevingscentrum in 2015 ook echt van start is gegeaan. 

“Wát een fantastisch belevingscentrum!”

Jaap Scholten, eigenaar/directeur Scholten Timmerwerken

Stichting BITT

In maart 2015 is Stichting BITT statutair ( KvK -nummer 63132346) opgericht. Een vierkoppig bestuur maakt de start bestuurlijk mogelijk. Drie leden uit het onderwijs; één uit het bedrijfsleven.

  • Michael van Boheemen, voorzitter
  • Erik Vis, secretaris
  • Andre Guijs, penningmeester
  • Chris Wiffen, lid 

Het bestuur heeft uitvoerders aangesteld:

  • Wendy Raaff, Operationeel en Onderwijskundig Verantwoordelijke
  • Petra Lievense, projectleider ISK
  • Erick Dijksman, educatief medewerker
  • Ilhan Spiekman, educatief medewerker
  • Marcel Oosterbos, educatief medewerker

Tijdens de opstartperiode hielpen de volgende vrijwillige Technische Assistenten mee: Jan Timmer, Henk Nijwening, Nico van der Perk, Jan van Eldik en Rob Monster, Kevin Woznicki. Enkele van hen zijn nog steeds actief betrokken.

 

Word ook Vriend van BITT!

Wij brengen jongeren op een inspirende wijze met techniek in aanraking, zodat hun beeld over techniek positief beïnvloed wordt. Dat kunnen wij niet alleen, daar hebben we uw hulp hard bij nodig! Word net als Scheer & Foppen Installatietechniek ook Vriend van BITT en help mee uw medewerkers van de toekomst te inspireren!

Wilt u weten op welke manieren u BITT kunt ondersteunen? Neem dan contact op met: 

Inge van Assen via mail ingevanassen@ontdekbitt.nl of telefonisch, 06 43234010. 

Bijzonder welkom!

De Provincie Gelderland vindt ook dat techniek meer is dan vieze vingers krijgen. Alles is techniek en dat is te weinig bekend bij de jeugd, net als dat er juist in de techniek ook nog een boterham te verdienen is. De prognose is dat er de komende jaren vele vacatures bijkomen in de technische sector. Dit komt nog bovenop het al bestaande tekort aan gekwalificeerd personeel. Onder de noemer 'arbeidsmarktdiscrepantie' heeft de provincie een aanzienlijke opstartsubsidie toegekend. 

 

De Techniek Academie leidt jongeren op in diverse metaalrichtingen, elektrotechniek en installatiewerk en vindt het belangrijk dat kinderen meer zien (en doen) over techniek. Mede hierdoor is BITT Belevingscentrum Wetenschap en Technologie gevestigd in het pand van de Techniek Academie.

design: Inzpire Design & Communicatie
webdevelopment: Haagen Internet.nl