home > Van idee naar uitvoering

Van idee naar uitvoering

Het idee

Geïnspireerd door de Ontdekhoek in Zwolle is het idee voor de inrichting van een technisch expertisecentrum met een multifunctionele workshopruimte verder uitgewerkt. Uiteindelijk heef BITT, na de uitwerking van alle ideeën, in 2015 haar deuren geopend. In het Techniekpact staat beschreven dat in 2020 alle basisscholen in Nederland "Wetenschap en Technologie" in het curriculum moeten hebben opgenomen. BITT kan hieraan eenvoudig en op verschillende manieren een bijdrage leveren. De Stichting Platform Techniek Noordwest Veluwe wil daarnaast ook een bijdrage leveren aan een stuk imagoverbetering van techniek en techniekonderwijs bij jongeren.

Draagvlak en commitment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het idee was een goede start, maar er was natuurlijk meer onderzoek nodig. Met minstens 60 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, onderwijs, overheid en maatschappelijke organisaties zijn gesprekken gevoerd. 

Het basisonderwijs heeft nadukkelijk aangeven dat onderzoekend leren en verwondering belangrijke uitgangspunten moeten zijn. Het voortgezet onderwijs zoekt vooral naar aansluiting en verdieping.

Het bedrijfsleven ziet een mooie kans om het bestaande maar onvolledige beeld bij te stellen. Veel bedrijven zeggen middelen, materialen en menskracht toe. Waterschap Vallei en Veluwe ziet raakvlakken tussen educatie en arbeidsmarktcommunicatie. 

Het uitgebreide onderzoek heeft zoveel draagvlak en commitment opgeleverd dat BITT Belevingscentrum in 2015 ook echt van start is gegeaan. 

“Wát een fantastisch belevingscentrum!”

Jaap Scholten, eigenaar/directeur Scholten Timmerwerken

Stichting BITT

In maart 2015 is Stichting BITT statutair ( KvK -nummer 63132346) opgericht. Een vierkoppig bestuur maakt de start bestuurlijk mogelijk. Drie leden uit het onderwijs; één uit het bedrijfsleven.

  • Michael van Boheemen, voorzitter
  • Erik Vis, secretaris
  • Andre Guijs, penningmeester
  • Chris Wiffen, lid 

Het bestuur heeft vier uitvoerders aangesteld:

  • Wendy Raaff, Operationeel en Onderwijskundig Verantwoordelijke
  • Inge van Assen, Medewerker Marketing 
  • Petra Lievense, Projectleider ISK

Tijdens de opstartperiode hielpen de volgende vrijwillige Technische Assistenten mee: Jan Timmer, Henk Nijwening, Nico van der Perk, Jan van Eldik en Rob Monster. Enkele van hen zijn nog steeds actief betrokken.

 

Word ook Vriend van BITT!

Wij brengen jongeren op een inspirende wijze met techniek in aanraking, zodat hun beeld over techniek positief beïnvloed wordt. Dat kunnen wij niet alleen, daar hebben we uw hulp hard bij nodig! Word net als Scheer & Foppen Installatietechniek ook Vriend van BITT en help mee uw medewerkers van de toekomst te inspireren!

Wilt u weten op welke manieren u BITT kunt ondersteunen? Neem dan contact op met: 

Inge van Assen via mail ingevanassen@ontdekbitt.nl of telefonisch, 06 43234010. 

Bijzonder welkom!

De Provincie Gelderland vindt ook dat techniek meer is dan vieze vingers krijgen. Alles is techniek en dat is te weinig bekend bij de jeugd, net als dat er juist in de techniek ook nog een boterham te verdienen is. De prognose is dat er de komende jaren vele vacatures bijkomen in de technische sector. Dit komt nog bovenop het al bestaande tekort aan gekwalificeerd personeel. Onder de noemer 'arbeidsmarktdiscrepantie' heeft de provincie een aanzienlijke opstartsubsidie toegekend. 

 

De Techniek Academie leidt jongeren op in diverse metaalrichtingen, elektrotechniek en installatiewerk en vindt het belangrijk dat kinderen meer zien (en doen) over techniek. Mede hierdoor is BITT Belevingscentrum Wetenschap en Technologie gevestigd in het pand van de Techniek Academie.

design: Inzpire Design & Communicatie
webdevelopment: Haagen Internet.nl